Hotline: 0902046859

KOMATSU HPO FUEL PUMP PCV AND ELEMENT ASS'Y

D094150-0250

New product

Part Name:  6d125-3 ,6d125e-5 6d140e-3,6d140e-5 ,6d170e-5-6d140-6d170e-5 PCV AND ELEMENT ASS'Y

Parts number: Komatsu  ND094150-0250 ;ND094140-0021

OEM Number : 094150-0250 ;094140-0021

Application: 6d125-3 ,6d125e-5 6d140e-3,6d140e-5 ,6d170e-5-6d140-6d170e-5

Condition: Denso Genuine and Brand New

More details

10 Items

$ 420.00

Tên sản phẩm : Cụm van PCV Komatsu 6d125-3 ,6d125e-5 6d140e-3,6d140e-5 ,6d170e-5-6d140-6d170e-5

  

Mã sản phẩm: Komatsu  ND094150-0250 ;ND094140-0021

Mã OEM  : 094150-0250 ;094140-0021

Tương thích: 

Komatsu 6d125-3 ,6d125e-5 6d140e-3,6d140e-5 ,6d170e-5-6d140-6d170e-5

   
Tình trạng: Mới và chính hãng Denso

Quý khách có thể mua lẻ từng bộ phận , liên hệ 0973722587 để biết giá

Write a review

KOMATSU HPO FUEL PUMP PCV AND ELEMENT ASS'Y

KOMATSU HPO FUEL PUMP PCV AND ELEMENT ASS'Y

Part Name:  6d125-3 ,6d125e-5 6d140e-3,6d140e-5 ,6d170e-5-6d140-6d170e-5 PCV AND ELEMENT ASS'Y

Parts number: Komatsu  ND094150-0250 ;ND094140-0021

OEM Number : 094150-0250 ;094140-0021

Application: 6d125-3 ,6d125e-5 6d140e-3,6d140e-5 ,6d170e-5-6d140-6d170e-5

Condition: Denso Genuine and Brand New

Path: > > KOMATSU HPO FUEL PUMP PCV AND ELEMENT ASS'Y

30 products in category: