Phone : 0902046859

Bơm cao áp Isuzu 4hk1 cho máy xúc Hitachi -Sumitomo

8973060449

Sản phẩm mới

Tên sản phẩm : Bơm cao áp Isuzu 4hk1 cho máy xúc Hitachi -Sumitomo
Mã sản phẩm:DENSO: 294000-0039, 294000-0030, 294000-0031
ISUZU: 8973060449, 8973060440, 8973060441
Tương thích:Động cơ ISUZU 4HK1 xe tải , Isuzu 4hk1 cho máy xúc Hitachi ZX200-3 , Máy xúc Sumitomo SH210-5
Tình trạng: Mới và chính hãng Denso

Xem chi tiết

2 Giá trị sản phẩm

Cảnh báo: những sản phẩm cuối cùng trong kho!

$ 0.00

Tên sản phẩm : Bơm cao áp Isuzu 4hk1 cho máy xúc Hitachi -Sumitomo
Mã sản phẩm:

DENSO: 294000-0039, 294000-0030, 294000-0031

ISUZU: 8973060449, 8973060440, 8973060441
Tương thích:Động cơ ISUZU 4HK1 xe tải , Isuzu 4hk1 cho máy xúc Hitachi ZX200-3 , Máy xúc Sumitomo SH210-5
Tình trạngMới và chính hãng Denso

Write a review

Bơm cao áp Isuzu 4hk1 cho máy xúc Hitachi -Sumitomo

Bơm cao áp Isuzu 4hk1 cho máy xúc Hitachi -Sumitomo

Tên sản phẩm : Bơm cao áp Isuzu 4hk1 cho máy xúc Hitachi -Sumitomo
Mã sản phẩm:DENSO: 294000-0039, 294000-0030, 294000-0031
ISUZU: 8973060449, 8973060440, 8973060441
Tương thích:Động cơ ISUZU 4HK1 xe tải , Isuzu 4hk1 cho máy xúc Hitachi ZX200-3 , Máy xúc Sumitomo SH210-5
Tình trạng: Mới và chính hãng Denso

Path: > > Bơm cao áp Isuzu 4hk1 cho máy xúc Hitachi -Sumitomo

Phụ kiện