Phone : 0902046859

Cảm biếp áp suất nhiên liệu ISUZU 4HK1 6HK1 6UZ1 6WG1 499000-6131

499000-6131

Sản phẩm mới

Tên sản phẩm :Cảm biếp áp suất nhiên liệu  ISUZU 4HK1 6HK1 6UZ1 6WG1 499000-6131
Mã sản phẩm : 499000-6131
Đóng gói và vận chuyển

Đóng gói : Hàng chính hãng Denso
Vận chuyển miễn phí toàn Việt nam
Bảo hành: hàn mói và chính hãng Denso
Chúng tôi chấp nhận trả lại nếu hàng không phải chính hãng và lỗi do nhà sản xuất

Xem chi tiết

900 Giá trị sản phẩm

$ 160.00

Tên sản phẩm :Cảm biếp áp suất nhiên liệu  ISUZU 4HK1 6HK1 6UZ1 6WG1 499000-6131


Mã sản phẩm : 499000-6131 


Đóng gói và vận chuyển

Đóng gói : Hàng chính hãng Denso

 
Vận chuyển miễn phí toàn Việt nam


Bảo hành: hàn mói và chính hãng Denso
Chúng tôi chấp nhận trả lại nếu hàng không phải chính hãng và lỗi do nhà sản xuất

Write a review

Cảm biếp áp suất nhiên liệu ISUZU 4HK1 6HK1 6UZ1 6WG1 499000-6131

Cảm biếp áp suất nhiên liệu ISUZU 4HK1 6HK1 6UZ1 6WG1 499000-6131

Tên sản phẩm :Cảm biếp áp suất nhiên liệu  ISUZU 4HK1 6HK1 6UZ1 6WG1 499000-6131
Mã sản phẩm : 499000-6131
Đóng gói và vận chuyển

Đóng gói : Hàng chính hãng Denso
Vận chuyển miễn phí toàn Việt nam
Bảo hành: hàn mói và chính hãng Denso
Chúng tôi chấp nhận trả lại nếu hàng không phải chính hãng và lỗi do nhà sản xuất

Path: > > > Cảm biếp áp suất nhiên liệu ISUZU 4HK1 6HK1 6UZ1 6WG1 499000-6131