Phone : 0902046859

Cảm biến áp suất nhiên liệu Komatsu PC 200-8

6754-72-1210

Sản phẩm mới

Tên sản Phẩm:Cảm biến áp suất nhiên liệu Komatsu PC 200-8
Mã sản phẩm:
BOSCH: 0281002788
KOMATSU : 6754-72-1210
Tình trạng: Mới và chính hãng Bosch
Sản phẩm có sẵn ship trong ngày
Động cơ tương thích Komatsu 6d107e-1

Xem chi tiết

10 Giá trị sản phẩm

$ 60.00

Tên sản Phẩm:Cảm biến áp suất nhiên liệu Komatsu PC 200-8
Mã sản phẩm:
BOSCH: 0281002788
KOMATSU : 6754-72-1210
Tình trạng: Mới và chính hãng Bosch
Sản phẩm có sẵn ship trong ngày
Động cơ tương thích Komatsu 6d107e-1

Mô tả vị trí lắp : cảm biến áp suất nhiên liệu Komatsu được lắp trên thanh chia nhiên liệu " common rail của động cơ

cảm biếp áp suất nhiên liệu komatsu 200-8 300-8

Write a review

Cảm biến áp suất nhiên liệu Komatsu PC 200-8

Cảm biến áp suất nhiên liệu Komatsu PC 200-8

Tên sản Phẩm:Cảm biến áp suất nhiên liệu Komatsu PC 200-8
Mã sản phẩm:
BOSCH: 0281002788
KOMATSU : 6754-72-1210
Tình trạng: Mới và chính hãng Bosch
Sản phẩm có sẵn ship trong ngày
Động cơ tương thích Komatsu 6d107e-1

Path: > > Cảm biến áp suất nhiên liệu Komatsu PC 200-8

Phụ kiện