Phone : 0902046859

Cảm biến áp suất nhiên liệu Komatsu 200-8 đến 350-8

6745-71-4320

Sản phẩm mới

Tên sản Phẩm:Cảm biến áp suất nhiên liệu Komatsu Pc 200-8 , PC 220-8 , 300-8 ,350-8
Mã sản phẩm:
BOSCH: 0281002788
KOMATSU : 6745-71-4320
Tình trạng: Mới và chính hãng Bosch
Sản phẩm có sẵn ship trong ngày
Động cơ tương thích Komatsu 6d107e-1 , 6d114e-3

Xem chi tiết

10 Giá trị sản phẩm

$ 66.00

Đặt hàng với số lượng tối thiểu là 2

Tên sản Phẩm:Cảm biến áp suất nhiên liệu Komatsu Pc 200-8 , PC 220-8 , 300-8 ,350-8
Mã sản phẩm:
BOSCH: 0281002788
KOMATSU : 6745-71-4320
Tình trạng: Mới và chính hãng Bosch
Sản phẩm có sẵn ship trong ngày
Động cơ tương thích Komatsu 6d107e-1 , 6d114e-3

Mô tả vị trí lắp : cảm biến áp suất nhiên liệu Komatsu được lắp trên thanh chia nhiên liệu " common rail của động cơ

cảm biếp áp suất nhiên liệu komatsu 200-8 300-8

Write a review

Cảm biến áp suất nhiên liệu Komatsu 200-8 đến 350-8

Cảm biến áp suất nhiên liệu Komatsu 200-8 đến 350-8

Tên sản Phẩm:Cảm biến áp suất nhiên liệu Komatsu Pc 200-8 , PC 220-8 , 300-8 ,350-8
Mã sản phẩm:
BOSCH: 0281002788
KOMATSU : 6745-71-4320
Tình trạng: Mới và chính hãng Bosch
Sản phẩm có sẵn ship trong ngày
Động cơ tương thích Komatsu 6d107e-1 , 6d114e-3

Path: > Cảm biến áp suất nhiên liệu Komatsu 200-8 đến 350-8

30 products in category: