Phone : 0902046859

Kim phun Deutz 04290987

04290987

Sản phẩm mới

Tên sản phẩm: Kim phun Deutz TCD 2012 
Mã sản phẩm: Deutz 04290987
Tương thích: Các loại động cơ Deuzt
TCD 2012 L04 2V
TCD 2012 L04 2V Volvo
TCD 2012 L06 2V
TCD 2012 L06 2V Volvo
Tương thích với nhiều loại lu bomag
Tình trạng : Mới và chính hãng Bosch

Xem chi tiết

12 Giá trị sản phẩm

$ 0.00

Tên sản phẩm: Kim phun Deutz TCD 2012
Mã sản phẩm: Deutz 04290987
Tương thích: Các loại động cơ Deuzt

  • TCD 2012 L04 2V
  • TCD 2012 L04 2V Volvo
  • TCD 2012 L06 2V
  • TCD 2012 L06 2V Volvo
  • Tương thích với nhiều loại lu bomag

Tình trạng : Mới và chính hãng Bosch

Write a review

Kim phun Deutz 04290987

Kim phun Deutz 04290987

Tên sản phẩm: Kim phun Deutz TCD 2012 
Mã sản phẩm: Deutz 04290987
Tương thích: Các loại động cơ Deuzt
TCD 2012 L04 2V
TCD 2012 L04 2V Volvo
TCD 2012 L06 2V
TCD 2012 L06 2V Volvo
Tương thích với nhiều loại lu bomag
Tình trạng : Mới và chính hãng Bosch

Path: > > Kim phun Deutz 04290987

Phụ kiện

21 products in category: