Phone : 0902046859

Kim phun Doosan DX300

65.10401-7001

Sản phẩm mới

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Kim phun điện tử DAEWOO DOOSAN 65.10401-7001C, 65.10401-7001

Mã sản phẩm:

BOSCH: 0445120040

DAEWOO DOOSAN: 65.10401-7001, 65.10401-7001C

Xem chi tiết

12 Giá trị sản phẩm

$ 440.00

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Kim phun điện tử DAEWOO DOOSAN 65.10401-7001C, 65.10401-7001

Mã sản phẩm:

BOSCH: 0445120040

DAEWOO DOOSAN: 65.10401-7001, 65.10401-7001C

Tương thích:

DAEWOO DOOSAN DX300

DAEWOO DOOSAN DX340

DAEWOO DOOSAN DL300 

Tình trạng : Mới và chính hãng Bosch

 

Write a review

Kim phun Doosan DX300

Kim phun Doosan DX300

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Kim phun điện tử DAEWOO DOOSAN 65.10401-7001C, 65.10401-7001

Mã sản phẩm:

BOSCH: 0445120040

DAEWOO DOOSAN: 65.10401-7001, 65.10401-7001C

Path: > > Kim phun Doosan DX300

21 products in category: