Phone : 0902046859

Kim phun máy xúc cat 320d

326-4700

Sản phẩm mới

Tên sản phẩm: Kim phun điện tử Caterpillar 326-4700
Mã sản phẩm: CAT : 326-4700
Mã sản xuất: 32F61-00062 , 32F61-00060
Tương thích: máy xúc Cat 320d và các loại máy sử dụng động cơ C6.4 và C4.2

Xem chi tiết

12 Giá trị sản phẩm

$ 0.00

Tên sản phẩm: Kim phun điện tử Caterpillar 326-4700
Mã sản phẩm: CAT : 326-4700
Mã sản xuất: 32F61-00062 , 32F61-00060
Tương thích: máy xúc Cat 320d và các loại máy sử dụng động cơ C6.4 và C4.2

LOG LOADERS FORESTRY
320DFMLLB,320DFMLL 

FORESTRY EXCAVATORS
320DFMRR,320DFMHW,320DFMST,320DFMGFB 

TRACK EXCAVATORS
323DSA,320DL,320DLRR,323DLN,323D,323DLNOEM,320DLN,321DLCR,323DL,320D,320DRR,323DLOEM,320DGC

Write a review

Kim phun máy xúc cat 320d

Kim phun máy xúc cat 320d

Tên sản phẩm: Kim phun điện tử Caterpillar 326-4700
Mã sản phẩm: CAT : 326-4700
Mã sản xuất: 32F61-00062 , 32F61-00060
Tương thích: máy xúc Cat 320d và các loại máy sử dụng động cơ C6.4 và C4.2

Path: > > > Kim phun máy xúc cat 320d